3D MMD Kumaş Sıvı Nem İletimi Ölçüm Cihazı

3D MMD Fabric Moisture Transmission Measurement Device  /  Kumaş Sıvı Nem İletimi Ölçüm Cihazı

Ege Üniversitesi ile Pro-ser Laboratuvar işbirliği ile ıslanma ve sıvı nemin iletiminin yanı sıra, kumaşın ıslanma sonrası kuruma özelliklerinin de tespitini sağlayacak yeni bir test cihazı geliştirilmiştir.

Bu cihaz, Ülkemizde bu alanda geliştirilen ilk yerli laboratuvar cihazı olma özelliği taşımaktadır.

Kumaş nem iletimi ölçüm cihazı, termografi yönteminden yararlanarak kumaşların sıvı nem iletim özelliğinin objektif olarak ölçümünü sağlayan bir sisteme sahiptir.

Geliştirilen sistemde, oldukça hızlı ve basit bir fiziksel ölçüm prensibine dayanan, ıslanma ve sıvı nemin iletiminin yanı sıra, kumaşın ıslanma sonrası kuruma özelliklerinin de tespitini sağlayacak yeni bir ölçüm sistemi oluşturulmuştur. Cihaz ile gerçekleştirilen ıslanma sonrası kuruma özelliğinin tespiti, önceki tekniklerin her ikisinde de bulunmayan yeni ve özgün bir özelliktir.

Nesnelerin yaydıkları, kızılötesi spektrumdaki termal enerji nesnelerin sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kumaşların yüzeyine damlatılan su kumaş tarafından yatay ve dikey doğrultuda iletilirken ısı transferi gerçekleşmekte ve ıslanan bölgelerin sıcaklığı değişmektedir. Geliştirilen cihaz gözle görülemeyen kızılötesi spektrumdaki ısı enerjisi farklılıklarından yararlanarak kumaşın ıslanan ve ıslanmayan bölgelerinin ayırt edilmesini sağlamaktadır.

Sisteme entegre özel termal kameralar yardımıyla bu kızılötesi enerji verileri, ölçülen nesnenin yüzey sıcaklığını gösteren elektronik bir görüntüye dönüştürülmekte ve bu görüntüler geliştirilen yazılım tarafından işlenerek kumaşın nem iletim özelliklerinin hızlı, objektif, hassas ve çok yönlü bir şekilde tespit edilebilmesini sağlamaktadır.

Geliştirilen bu tespit sisteminde kullanılan termografi yöntemi, farklı çalışmaların yapılabilmesinde de kullanım olanağı vermesi açısından oldukça yenilikçi bir yöntemdir. Bu sebeple söz konusu projenin, yeni projeler oluşturma anlamında Ülkemizde yapılacak yeni Ar-Ge çalışmalarını da tetikleme potansiyeli taşıdığı düşünülmektedir.

Termal kameralar yüzey sıcaklığının farklı olduğu bölgeleri farklı renklerdeki görüntülerle ayırabildiğinden, elde edilen görüntülerin görüntü işleme, yapay zeka uygulamaları ve Endüstri 4.0’a kolay adapte edebilir nitelik taşıması oldukça ilham verici olup, yeni alanlarda yeni inovatif fikirler oluşturma açısından önemli kazanımlar sağlayabileceği düşünülmektedir.

Cihazın söz konusu cihaza özel test metodunun standartlaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, standart hazırlanması konusunda çalışmalara başlanmıştır.  Türk Standartları Enstitüsü’ne cihazın kullanımını ve deneyin yapılışının konu alan bir Test Standardı önerilmesi ve kabulünün ardından, cihaz kullanımının yaygınlaşması sağlanacak, bu sayede sürdürülebilir bir üretim ve satış da mümkün olabilecektir.