İplik Düzgünsüzlük Test Cihazı

Doğal ve sentetik elyaflardan oluşmuş; iplik, şerit ve fitillerde düzgünsüzlük (U%,CV%), ince kalın yer, neps adedi, periyodik hatalar, tüylülük ölçümü ve punta sayısı ve kalıcılığı gibi birçok parametrenin ölçümü için kullanılır. Bilgisayar, Uygulama-Analiz Programı ve Yazıcı ile birlikte komple set halindedir. Cihaz üzerinde bulunan dahili nem ve sıcaklık ölçüm sensörleri sayesinde ölçüm ve karşılaştırma hataları minimize edilmiştir.

Opsiyonlar:

I006-L : Lazer Sensör Modülü (Sentetik İplik Ölçümü için)

I006-C : Kapasitif Sensör Modülü (Doğal Elyaf ve İplik Ölçümü için

I006-H : Tüylülük Ölçüm Modülü

I006-P : Punta Sayısı ve Kalıcılığı Modülü

I006- D: Otomatik değiştirici, Otomatik iplik besleme ünitesi ve 24 numune kapasiteli çağlık

STANDARTLAR
ISO 16546, ISO 2649, ASTM D1425, IWTO-18