Kumaş Dalama & Kaşındırma Hissi Test Cihazı

 

KUMAŞ DALAMA & KAŞINDIRMA HİSSİ TEST CİHAZI / FABRIC PRICKLE MEASUREMENT TESTER

Ege Üniversitesi ile Pro-ser Laboratuvar işbirliği ile hazırlanan projenin tanıtımı ile ilgili bir videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

 

Kumaşların insan cildinde oluşturduğu kaşındırma hissi (kumaş dalaması), genel bir ifade ile “kumaşların duyusal özelliği” içerisinde incelenen bir kumaş tutum parametresidir. Kumaş dalaması, kumaş yüzeyindeki lif uçlarının acı reseptörlerini harekete geçirecek ölçüde cilde bastırması sonucunda oluşmaktadır. Ciltte yer alan farklı duyu reseptörleri, cilt ve kumaş etkileşimi sonucunda çeşitli hislerin algılanmasını sağlamaktadırlar.

Kumaş Dalama Ölçüm Cihazı, kumaş yüzeyinde dalamaya sebep olan sert, kısa ve kalın liflerin oluşturduğu batma kuvvetinin özel ölçüm başlıkları yardımıyla tespit edilmesi sağlanmaktadır. Hazırlanan bu başlıklar üzerine yerleştirilen özel tırnaklar sert liflerle temas ettiğinde yüksek bir sürtünme kuvveti meydana gelmektedir. Yumuşak lif uçları bu etkiyi oluşturamamaktadır.

Ölçüm sırasında yapılan harekette ölçüm başlığı hiçbir şekilde kumaş üzerine bir baskı uygulamayıp yalnızca başlık üzerindeki tırnakların liflerin arasına indirilmesi ve tırnakların hareket ettirilmesiyle kumaş üzerinde yer alan ve dalamaya sebep olan liflerin oluşturacağı batma kuvvetinin ölçümü sağlanmaktadır. Bu nedenle ölçülecek tekstil yüzeyinin kalınlığı ne olursa olsun ölçüm yapılabilmektedir. Cihazda özel bir numune tutucu ile çalışılmakta ve bu tasarım vasıtasıyla oldukça ince gömleklik kumaşlardan, kaban kumaşına ve bebek bezlerine kadar geniş bir yelpazede farklı kalınlık ve gramajlardaki kumaş tiplerinin test edilmesi mümkün hale getirilmiştir. Cihazda dokuma, örme ve dokusuz yüzey yapısındaki tüm kumaş tiplerinde çalışmak mümkündür.

Cihazdaki ölçüm başlığı üzerine yerleştirilecek ve yüzeyden çıkan liflerle temas ederek onların eğilme rijitliğine göre titreşim oluşturacak tırnaklar oldukça ince olup, kumaşın tamamıyla değil, yalnızca yüzeyindeki liflerle temas etmektedir. Dolayısıyla ölçüm oldukça hassas yapılabilmektedir. Bu esnada tırnakların liflerin arasına dalma pozisyonu özel bir sistem yardımıyla kontrol edilebilmektedir.

Cihazın yüksek ölçüm hassasiyetinin yanı sıra, küçük deney alanı ve küçük deney numunesiyle çalışmaya imkan sağlama avantajı bulunmaktadır. Cihazın potansiyel kullanım alanlarından biri olan yün ve özel hayvansal lif içeren ürünlerin pahalı malzemeler olması sebebiyle, bu malzemelerle çalışan üretici ya da tüketicilerin testler için büyük numunelerle çalışmak istememeleri sebebiyle bu özel tasarıma gidilmiştir.