M1- NF P 92-504 Yangın Dayanım Test Cihazı

Yapı ve uygun malzemelerin M sınıflandırılması için bütün yangın reaksiyonlarının alev kalıcılığı testidir. Ana test süresince katı, esnemeyen, esnek, delik büyüklüğü yanıksız veya kısa yanıklarda kullanılır.
Malzemeleri M1,M2,M3 sınıflarına ayırmaya yarar.
Yanık veya damla durumunda son sınıflama damlama testinden sonra yapılacaktır.
Alev yayılım testi aynı cihazla gerçekleşir ve her kalınlıktaki esnek ve sert malzemelerin M4 sınıflandırılması için kullanılır.

STANDARTLAR
NF P 92-504