M1- NF P 92-505 Yangın Dayanım Test Cihazı

NF P 92-505 cihazı yapı ve uygun malzemelerin M sınıflandırılması için, bütün yangın reaksiyonlarının yapıldığı test cihazıdır.
Ana test sırasında fark edilen veya tamamlayıcı alev kalıcılık testi sırasında da (elektrikli yanma testi veya epiradiatör kabini) bazı alevlenmiş ve damla termal eritme malzemeleri için kullanılır.
Bu test, ana testte veya tamamlayıcı alev kalıcılığı testinde elde edilen sınıflandırmayı korumak ve azaltmayı sağlar.

STANDART
NF P 92-505